O knjigi Moč vitamina D

 

Ne glede na način prehranjevanja ali življenjski slog obstaja samo en vitamin, ki ga s hrano ne moremo dobiti – to je vitamin D. Razumljivo, saj evolucijsko gledano vitamin D nikoli ni bil snov, ki bi jo bilo treba vnašati s hrano. Dovolj je bilo živeti in delati na soncu, tako kot so to počeli naši predniki, in potrebe po tej snovi so bile samodejno zadovoljene, saj ga naše telo samo tvori v potrebnih količinah, če smo le z večjim delom nezaščitene kože izpostavljeni sončnim žarkom.

Ker smo zaradi sodobnega načina življenja prikrajšani za možnost samooskrbe s sončenjem, ker še nimamo jasnih in glasnih opozoril o resnih posledicah pomanjkanja vitamina D in ker obstaja prava zmeda o priporočenih dnevnih vnosih, sem ocenil, da lahko prispevam k ozaveščanju o pomembnosti vitamina D in k dobri informiranosti o tem, kako tragične posledice povzroča njegovo pomanjkanje, koliko ga zares potrebujemo in kako ga lahko pridobimo. Znanje o vitaminu D je zelo pičlo. Generacije zdravnikov in drugih, ki bi naj skrbeli za naše zdravje laikov in medicinskih strokovnjakov se o vitaminu niso naučile praktično nič.

Neznanje je največji vzrok zbolevanju. Vse, kar potrebujete vedeti o vitaminu D in njegovem mogočnem vplivu na splošno zdravje in številne konkretne bolezni, je zapisano v tej knjigi.

 

Znanje je najboljše zdravilo!

Strokovne recenzije

Avtorju čestitam za celovito knjigo, ki omogoča tako bralcu, ki ima medicinsko znanje, kot tistemu, ki ga nima, da spozna vlogo vitamina D pri ohranjanju zdravja.
Pohvalila bi slog pisanja, ki na razumljiv in hkrati strokoven način predstavlja najpomembnejša dejstva o vitaminu D, ki so podkrepljena z obsežno literaturo, priznano v medicinskih krogih, s čimer omogoča izobraževanje tudi zdravstvenim delavcem.
Hvaležna sem avtorju za olajšanje vsakdanje zdravniške klinične prakse, saj je sedaj veliko lažje odgovoriti na vprašanje, zakaj je pomembno doseči optimalno vrednost vitamina D – preprosto priporočimo knjigo o vitaminu D.
Ob branju knjige sem tudi sama ugotovila, v kolikšni meri je treba razširiti znanje zdravstvenih delavcev o povezanosti vitamina D in bolezni s področij njihovih ožjih specializacij, tako da je izobraževanje mogoče na vseh ravneh.
Posebej želim izpostaviti realen, kritičen opis dejstev in spoznanj o vitaminu D ter širjenje ozaveščenosti, kar je neprecenljivo.
Upam, da bo ta knjiga vzbudila zanimanje javnosti in javnih ustanov za sprejetje novih spoznanj o pomembnosti vitamina D, da bi imeli čim bolj zdravo in produktivno prebivalstvo, s čimer bi tudi zmanjšali stroške zdravstvenega sistema.
Maloštevilne lastne izkušnje bolnikov, ki jim primanjkuje vitamina D, posebej tistih, ki jih pesti debelost, se ujemajo s podatki po svetu, hkrati pa je ta knjiga motivacija, da se izkušnje prenesejo v trajno pisano obliko – publikacijo.
Pričujoča knjiga ima široko občinstvo. Če dvomite o vlogi vitamina D,
je pametno prebrati navedena dejstva … Če mislite, da veste vse o vitaminu D, hitro opustite to prepričanje, potem ko vas preseneti dolg seznam raziskav … Če berete iz gole radovednosti, boste zagotovo odkrili mali dragulj … Če pa ob branju knjige posumite, da bi vam utegnilo primanjkovati vitamina D, in ustrezno ukrepate, je avtor lahko povsem upravičeno ponosen na svoje delo.
Skrb glede previsokih odmerkov vitamina D je odveč. Eden od svetovno znanih strokovnjakov s področja vitamina D, profesor dr. Vieth z Univerze v Torontu, je slikovito opisal, koliko naj nas skrbi toksičnost vitamina D: “Skrb glede toksičnosti vitamina D je podobna strahu pred utopitvijo, kadar umiramo od žeje.”

Dr. Martina Matovinović, dr. med.

Znanstvena sodelavka Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu, specialistka interne medicine, subspecialistka endokrinologije in diabetologije,, Zavod za endokrinologijo, KBC Zagreb

Knjigo Moč vitamina D sem brala v vlogi laične bralke, mame, strokovnjakinje za prehrano, ki dela z zdravimi in bolnimi, in kot pedagoška sodelavka – prenašalka praktičnih znanj o prehrani na študente dietetike.

Živimo življenjski slog, ki nas oddaljuje od primarnega vira vitamina D. Cilj, da bi zgolj s prehrano pokrili potrebe po tej, za življenje nujno potrebni, esencialni snovi, povečuje verjetnost neuravnoteženosti prehrane, hkrati pa je izključno z naravnimi živili nedosegljiv. Avtor v knjigi na razumljiv način predstavi, koliko in v kakšni obliki lahko ta pomemben primanjkljaj enostavno dopolnimo. Po ocenah je šest od desetih prebivalcev našega dela Evrope nezadostno preskrbljenih z vitaminom D, v zimskem času znaša ta delež več kot 95 %. Nadomeščanje vitamina D je tako postalo del »sodobnega« življenjskega sloga pri skoraj vseh, vsaj od začetka oktobra do konca marca.

Avtorju je uspelo z medicinsko-prehranskega vidika spisati delo, ki presega potrebe laičnega bralca, vendar hkrati podaja jasna sporočila za vsakogar. Njegova poglobljena obravnava ene hranilne snovi predstavlja novost in unikat v slovenskem prostoru. V prvem delu sistematično pristopi k predstavitvi vitamina D; vse od zgodovine, njegovega pomena za zdravje posameznika, razlogov za pomanjkanje do poglobljene ocene virov vitamina D. V drugem delu obsežno predstavi njegov vpliv na zdravje, opozarja predvsem na posledice pomanjkanja. V strokovno vsebino spretno vpleta lastne družbenokritične poglede.  

Knjiga je kritično pregledno delo, podkrepljeno s številnimi referencami, in mestoma ogledalo slovenske strokovne površnosti in pretirane družbene pasivnosti.

Menim, da knjiga pomembno prispeva k ozaveščanju o pomembnosti vitamina D. S kritičnimi poudarki in občasno provokativnimi zapisi avtor spodbuja kritično razmišljanje in vedoželjnost. Navajanje številnih sodobnih raziskav spodbuja bralca k preverjanju že usvojenih znanj in nadaljnjemu raziskovanju. To je razlog, da knjigo kot učni pripomoček priporočam študentom medicine, zdravstvene nege, dietetike in prehrane. Kot del časovno in cenovno dostopnega vseživljenjskega učenja jo priporočam tudi strokovnjakom v zdravstvu, še posebej tistim, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in krepitvijo zdravja ter zdravljenjem kroničnih nenalezljivih bolezni.

Avtor se v delu izkaže kot strokovno in moralno kompetenten, pri čemer se v komuniciranju z javnostjo odlikuje kot izjemno potrpežljiv kritik sodobne medicine in njenih dokazov.

Dr. Irena Sedej, univ. dipl. inž. živil. tehn.,

prehranska svetovalka in strokovno-raziskovalna sodelavka za področje klinične prehrane v SB Novo mesto

Knjiga Moč vitamina D je rezultat avtorjevega osebnega raziskovanja
vitaminu D. V njej lahko bralec najde podatke, ki jih večinoma ni mogoče zaslediti v drugi literaturi, zato bo zanimiva za strokovno in širšo javnost.
Vitamin D se je doslej v glavnem povezoval z rahitisom, osteoporozo in morebitnimi motnjami v delovanju parathormona, znan pa je tudi njegov pomemben učinek na človeške celice, metabolizem, odpornost in življenje nasploh. Zaradi njegovega pomanjkanja se upravičeno pojavlja bojazen pred možnimi posledicami, o čemer se vse več govori in piše. Stalno zadrževanje v zaprtih prostorih, ki povzroča kronično pomanj-
kanje vitamina D pri večini ljudi, ter način prehrane (hitra prehrana ipd.), ki ga bržkone spremlja tudi pomanjkanje nekaterih drugih vitaminov in mineralov, zagotovo sprožata razvoj številnih bolezni, med katerimi so vse pogosteje rakava obolenja.
Menim, da je treba avtorju čestitati za pogum in voljo, da stopi iz “standardnega” okvirja ter posreduje več informacij o tako pomembni stvari, kot je vitamin D. To je storil na razumljiv način, ki nas usmerja v preventivo in skrb za lastno zdravje.

Prim. doc. dr. Ante Barbir, dr. med.

O vitaminu D v slovenski strokovni in poljudni literaturi ni napisanega prav veliko. Z rokopisom, ki sem ga dobil v oceno, se ta vrzel odpravlja. Rokopis je avtor Ivan Soče uredil po didaktičnem načelu.

V prvem delu knjige avtor seznani bralca z osnovnimi dejstvi o vitaminu D in njegovim pomenom za delovanje skoraj vseh delov človeškega organizma. Na razumljiv način pojasni, koliko vitamina D potrebujemo in zakaj smo dejansko priče epidemiji pomanjkanja tega vitamina. Izpostavi še skupine, ki so posebej ogrožene zaradi njegovega pomanjkanja. Zelo poučno je poglavje o virih vitamina D, ki ga avtor zaključi z ugotovitvijo, da lahko za dovolj vitamina D od aprila do septembra poskrbimo s pravilnim sončenjem; če tega ne moremo ali nočemo, pa je treba uživati prehranska dopolnila, ki jih od začetka oktobra do konca marca potrebujemo skoraj vsi. To je tudi ključno sporočilo prvega dela knjige in praktično navodilo za vse, ki jim je mar za svoje zdravje in so pripravljeni zanj tudi nekaj narediti.

V drugem delu knjige avtor podrobno opiše vpliv vitamina D na zdravje in razloži njegovo vlogo pri številnih boleznih, ki tarejo sodobnega človeka. Dotakne se tudi vpliva vitamina D na razvoj rakavih bolezni, ki je v zadnjem času vse bolj raziskan, čeprav je še vedno predmet številnih epidemioloških in kliničnih raziskav.

Knjigo odlikuje odličen jezik in s številnimi referencami podkrepljene trditve, bolj znanstveno usmerjenemu občinstvu pa bodo gotovo všeč opisi številnih raziskav, katerih bistvo je avtor povzel na način, ki bo razumljiv tudi širšemu krogu bralcev.

Avtorju je uspelo pripraviti zahtevno in kompleksno zbirko podatkov o vplivu vitamina D na naše zdravje, ki bo lahko koristila raziskovalcem, ki se bodo v prihodnje lotili tega izredno pomembnega, a žal prepogosto spregledanega sopotnika ter oblikovalca našega zdravja in življenja.

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik

Vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Avtor s celovitim pristopom in neverjetno lahkotnostjo pisanja nagovarja širok krog bralcev z namenom izboljševanja skromnega znanja splošne populacije (tudi velikega števila znanstvenikov) o tej zelo aktualni problematiki.

Glede na očitno pandemijsko razsežnost pomanjkanja vitamina D in potrebo po globalni rešitvi tega javnozdravstvenega problema ta knjiga prihaja ob pravem času.

Popolnoma sem prepričan, da bo vsak bralec, ozaveščen in opogumljen z novimi spoznanji, začel z novimi prehranskimi navadami in poskrbel za dvig ravni vitamina D v vsakdanjem življenju. Knjiga je dobro strukturirana, utemeljena z aktualnimi in relevantnimi znanstvenimi spoznanji ter praktičnimi nasveti.

Vsa znanstvena spoznanja o tem pomembnem hranilu so preverjena v praksi, zato bo knjiga del moje razširjene literature za predavanja na Visoki zdravstveni šoli v Zagrebu kakor tudi podlaga za mentorstvo izbranih zaključnih nalog.

Dr. Dario Lasić, dipl. inž.

Vodja Laboratorija za kemijske analize hrane, Izobraževalni zavod za javno zdravstvo dr. Andrije Štamparja Zagreb

Številne raziskave kažejo na pomanjkanje vitamina D pri velikem delu prebivalstva, kar bi lahko bilo po nekaterih izsledkih povezano z različnimi zdravstvenimi težavami in bolezenskimi stanji, še posebno v najbolj ranljivih skupinah, kamor recimo spadajo nosečnice in dojenčki. Zelo razširjeno pomanjkanje vitamina D smo pred kratkim dokazali tudi pri slovenskih nosečnicah. Nadomeščanje vitamina D v nosečnosti priporočajo različna svetovna specialistična združenja, še jasnejša priporočila se nanašajo na nadomeščanje vitamina D pri dojenčkih in mlajših otrocih. Knjiga Moč vitamina D v razumljivem jeziku osvetljuje problem pomanjkanja vitamina D, izpostavi posebej ogrožene skupine prebivalstva ter opiše različne bolezni, ki bi lahko bile povezane s pomanjkanjem vitamina D. Menim, da bo knjiga zanimiva za širok krog bralcev, vključno z nosečnicami in mladimi mamicami, ki se včasih premalo zavedajo možnih ugodnih učinkov nadomeščanja vitamina D.

Dr. Andraž Dovnik, dr. med.

Moč vitamina D ali odkrivanje izgubljenega raja

Ko sem prejela prošnjo, naj kot zdravnica napišem svoj komentar h knjigi, sem se počutila izjemno počaščeno. Knjigo sem prebrala in me je navdušila. Tako natančnega (strokovno in metodološko) opisa vitamina D še nisem zasledila, zato bo knjiga zelo dober vir informacij tudi za moje kolege.
Že prvi stik z gospodom Sočetom je predstavljal zame kvantni preskok v drugo dimenzijo razumevanja zdravja. O tem, da problemov ne moremo reševati na ravni, na kateri so nastali, je govoril že Einstein, nisem pa si mislila, da se bomo po zdravje odpravljali nazaj k osnovam, tj. hrani in vitaminom.
Naš zdravstveni sistem se nam ruši pred očmi. Vedno dražje in bolj izpopolnjene tehnike zdravljenja in zdravila, vedno več bolnih in vedno več plenilcev zdravstvenega denarja. Javno zdravstvo je še zadnja vreča, iz katere se neomejeno in nekaznovano krade na vseh nivojih. Vsak poskus posameznikov ali skupin državljanov ali uslužbencev, da bi popravili stanje in zajezili odtekanje denarja, se že v kali zatre. Vse to omejuje količino sredstev, ki jih lahko prejme posameznik. Državljanom torej ne preostane drugega, kot da za svoje zdravje začnejo aktivno skrbeti sami. Z aktivno skrbjo za pravilno prehranjevanje, gibanje, izogibanje škodljivim zunanjim vplivom ter skrbjo za redno sproščanje. Vse potrebne napotke lahko poiščejo v knjigi Hipokrat je bil kuhar – poti iz medicinskih iz prehranskih zablod istega avtorja.
Vitamin D je pomemben temeljni kamen, ki bo pomagal, da bodo vsi ostali ukrepi učinkoviti. Predstavlja trden temelj, na katerem gradite svojo hišo. Knjiga sistematično in z matematično natančnostjo opredeljuje problem nastanka pomanjkanja, probleme vnosa ali sinteze vitamina D in tudi njegovo nadomeščanje. Hkrati vam poda tudi napotke za varno uživanje in nadzor jemanja vitamina D.
Napotki iz knjige Moč vitamina D in knjige Hipokrat je bil kuhar – poti iz medicinskih iz prehranskih zablod vas lahko popeljejo nazaj v vaš izgubljeni raj zdravja in sreče. Toda brez vašega aktivnega sodelovanja in zavzemanja žal ne bo šlo.

Špela Resnik, dr. med., spec. druž. med.

Kazalo vsebine

Strokovne recenzije

Zakaj knjiga o vitaminu D

Uvod

PRVI DEL: VITAMIN D

Poglavje 1: Da boste bolje razumeli to knjigo

Splošno o znanstvenih raziskavah
Oblike medicinskih študij
     Randomizirane študije
     Dvojno slepe študije
     Epidemiološke študije
     Kohortne študije
     Meta študije
     Druge oblike študij
Medicinske raziskave o vitaminu D

Poglavje 2: Zgodovina vitamina D

Poglavje 3: Kaj je vitamin D

Zakaj je vitamin D pomemben
     Simptomi pomanjkanja vitamina D
Vitamin D3 ali vitamin D2
Sodelavci vitamina D

Poglavje 4: Koliko vitamina D potrebujemo

Naravne potrebe po vitaminu D
Strokovno določene potrebe po vitaminu D
Uradne strokovne smernice različno usmerjajo
Kako doseči naravno raven vitamina D
Kdaj je vitamina D preveč
Merjenje ravni vitamina D, PTH, kalcija
PTH (paratiroidni hormon) in vitamin D
Kalcij in vitamin D

Poglavje 5: Epidemija pomanjkanja vitamina D

Dejavniki tveganja za pomanjkanje vitamina D
Pomanjkanje vitamina D je danes naravno
Komu primanjkuje vitamina D
Zakaj skoraj vsem primanjkuje vitamina D

Poglavje 6: Kdo je posebej ogrožen zaradi pomanjkanja vitamina D

Bolniki
Nosečnice in doječe matere
Dojenčki
Debeli
Kadilci
Vegani niso bolj ogroženi zaradi vitamina D

Poglavje 7: Vitamin D in športniki

Poglavje 8: Viri vitamina D

Lastno tvorjenje vitamina D3
     Površina kože
     Način sončenja
     Čas izpostavljenosti
     Moč sončnih žarkov
     Tip kože
     Zdravje kože
     Pravilno sončenje
     Sončenje in rak kože 
Dermatologi (so)ustvarjajo epidemijo pomanjkanja vitamina D.
Vitamin D v prehranskih dopolnilih
Vitamin D v hrani
Kaj to pomeni v praksi
     Mleko in mlečni izdelki
     Jajca
     Jetra
     Ribe
Vitamin D v zdravilih
Vitamin D, solarij in UVB luči
Kako in kdaj jemati vitamin D

DRUGI DEL: TISOČ BOLEZNI – ENA REŠITEV

Poglavje 9: Medicina in vitamin D

Vse dogajanje v telesu je povezano z vitaminom D
Vse dogajanje v medicinsko-farmacevtski industriji je povezano z dobičkom!
Ali zgolj farmacevtska zdravila zdravijo?
Vsako zdravilo je lahko nevarno
Še ena velika farmacevtska blamaža
Zakaj zdravniki ne zdravijo z vitaminom D?
Zdravniki ne smejo zdraviti z vitaminom D
Zdravniki nočejo zdraviti z vitaminom D
Če hočete ostati in postati zdravi

Poglavje 10: Vitamin D in bolezni

ADHD
Akne
AIDS
Alergije
Alzheimerjeva bolezen
Anemija
Apneja
Astma
Atopični dermatitis
Avtizem
Bolečina
Bolezni srca in ožilja

Crohnova bolezen
Črevesne bolezni
Depresija
Demenca
Druge duševne bolezni
Dihala
Diabetes tipa 1
Diabetes tipa 2
Erekcija / erktilna disfunkcija
Fibromialgija
Gripa
Hrbtenica (bolečine v križu)
Izguba las (alopecia areata)
Jetra
Karies
Kognitivne funkcije
Krvni tlak
Lupus
Luskavica
Multipla skleroza
Menopavza
Možganska kap
Osteomalacija
Osteoporoza
Preeklampsija
Parodontoza
Protin
Rahitis
Sepsa in septikemija
Tuberkuloza
Vnetje trebušne slinavke – pankreatitis
Vitiligo
Vnetja (pljučnica, okužbe)
Zanositev/neplodnost
Vitamin D – pojavnost in zdravljenje raka
Rak dojk
Rak jajčnikov
Rak debelega črevesa in danke
Rak požiralnika
Rak želodca
Rak pljuč  
Kožni rak, melanom
Rak trebušne slinavke
Rak prostate
Rak ledvic
Rak endometrija

Povzetek

Dodatek A: Anketa o vitaminu D

Dodatek B: Vitamin K

Knjiga ima 280 strani;
Format: 150 x 215 mm;
Trde platnice, šivano
 

Rezultati ankete o vitaminu D

Ob pisanju knjige se mi je porodila ideja, da bi opravil anketo na večjem vzorcu in preveril, kakšne izkušnje imajo naši državljani z vitaminom D.

Za izpolnitev ankete sem poslal prošnjo na več kot 35.000 elektronskih naslovov prejemnikov mojih pisem, ki jim vsaj enkrat mesečno pošljem kakšen zanimiv članek s področja zdravja. Prošnjo sem objavil tudi na družbenih omrežjih, v skupinah na temo zdravja, ki skupaj štejejo več kot 57.000 članov. Vem, da vseh 92.000 zaprošenih ni videlo moje prošnje, da so iste osebe v različnih skupinah, vendar sem pričakoval boljši odziv. Za raziskovalca ni slabih novic; dobil sem potrditev, da aktivna skrb za zdravje ne zanima velikega števila ljudi in da pretiranega interesa (torej znanja) za vitamin D preprosto ni, domnevam zato, ker o vitaminu D premalo vedo.

Anketo je v celoti izpolnilo 2.176 oseb, kar je statistično dovolj velik vzorec, da lahko trdimo, da so rezultati verodostojni oziroma je na njihovi podlagi mogoče sklepati na stanje v celotni populaciji.

Med tistimi, ki so odgovorili na vsa vprašanja, je 85 % žensk in 15 % moških, kar kaže, da ženske veliko bolj zanima zdravje kot moške in da je od njihove poštene in celovite obveščenosti v veliki meri odvisno zdravje drugih družinskih članov. Med respondenti sta bila 2 % mlajših od 20 let in 6 % starejših od 60 let. Največ anketirancev (58 %) spada v starostno skupino od 21 do 40 let, medtem ko je v skupini od 41 do 60 let 34 % respondentov.

Temeljne ugotovitve:

Skoraj 60 % odraslih nikoli, približno 20 % pa le občasno jemlje vitamin D, na podlagi česar utemeljeno sklepam, da približno 80 % odraslih vsaj tri četrtine leta trpi pomanjkanje vitamina D. Do podobnega rezultata so prišli tudi v drugih državah.

Zdravniki niso pozorni na vitamin D. Le trem odstotkom odraslih so priporočali jemanje vitamina D in zgolj en odstotek jih je bil njihovih priporočil deležen več kot enkrat, čeprav bi to morali storiti pri večini anketiranih. Zdravniki niso predlagali merjenja ravni vitamina D tudi v primerih očitnih zdravstvenih indicev (nosečnost, čas po porodu, avtoimunske bolezni, kronične bolezni, neučinkovit imunski sistem, debelost), čeprav bi bili na podlagi novejših znanstvenih dokazov in strokovnih priporočil to dolžni narediti tako pri odraslih kot otrocih.

Nosečnice praviloma ne skrbijo za zadosten vnos vitamina D. Kar 82 % jih v času nosečnosti ni jemalo vitamina D, podoben odstotek velja za obdobje po porodu, s čimer so škodile ne samo svojemu zdravju, temveč tudi zdravju otroka.

Starši premalo skrbijo za zadosten vnos vitamina D pri otrocih. Kar tretjina jih novorojenčkom ni dajala vitamina D, čeprav so jih zdravniki seznanili s koristnostjo njegovega jemanja. Tudi v kasnejšem obdobju otroci niso deležni zadostne oskrbe z vitaminom D.

Znanje o vlogi in pomenu vitamina D je pri zdravnikih in laičnih odraslih zelo slabo, skoraj nikakršno.

Zakaj knjiga o vitaminu D

Ne glede na prehranske navade ali življenjski slog obstaja samo en vitamin, ki ga s hrano ne moremo dobiti – to je vitamin D. Razumljivo, saj evolucijsko gledano vitamin D nikoli ni bil snov, ki bi jo bilo treba vnašati s hrano. Dovolj je bilo živeti in delati na soncu, tako kot so to počeli naši predniki, in potrebe po tej snovi so bile samodejno zadovoljene, saj ga naše telo samo tvori v potrebnih količinah, če smo le z večjim delom nezaščitene kože izpostavljeni sončnim žarkom.

Tudi sam sem na začetku pomislil, kako je mogoče, da se je narava tako kruto poigrala z nami, da smo praktično obsojeni na pomanjkanje vitamina D in na vse težave, povezane s tem. Potem pa sem dojel, da se ni narava poigrala z nami, ampak mi z naravo – opustili smo naravno življenje, zato plačujemo ceno, tudi v obliki pomanjkanja vitamina D.

Narava nam zagotavlja dovolj vitamina D, a le če živimo po njenih pravilih. Ker temu ni tako, več kot polovici prebivalcev primanjkuje vitamina D.

Stališče, da smo lahko tudi v prihodnje brezbrižni glede vitamina D, ima daljnosežne negativne zdravstvene in ekonomske posledice za posameznika in skupnost.

Veliko kliničnih preizkusov in drugih znanstvenih študij kaže, da optimalne ravni vitamina D zmanjšajo tveganje za številne bolezni in prezgodnje smrti. Tudi dejstvo, da so številne avtoimunske bolezni pogostejše na območjih, ki so bolj oddaljena od ekvatorja, kar pomeni manjše tvorjenje vitamina D, je vredno upoštevati, čeprav so lahko poleg manj sonca prisotni še drugi dejavniki. Če je še pred leti veljalo, da vitamin D preprečuje rahitis pri otrocih, sodobna znanost ugotavlja, da skoraj ni bolezni, ki ne bi bila tako ali drugače povezana z vitaminom D.

Ker smo zaradi sodobnega načina življenja prikrajšani za možnost samooskrbe s sončenjem, ker še nimamo jasnih in glasnih opozoril o resnih posledicah pomanjkanja vitamina D in ker obstaja prava zmeda o priporočenih dnevnih vnosih, sem ocenil, da lahko prispevam k ozaveščanju o pomembnosti vitamina D in k dobri informiranosti o tem, koliko ga zares potrebujemo in kako ga lahko pridobimo. To je poslanstvo te knjige.

Znanje o vitaminu D je zelo pičlo. Še pred desetletji smo se v šolah učili, da “vitamin D sprejemamo s hrano, nastaja pa pod vplivom ultravijoličnih žarkov tudi v naši koži”. Enako je zapisano tudi v učbeniku za medicinske šole, z dodatkom: “dobimo ga zlasti v mleku, ribjem olju, v ribah, jajcih itd.”. Tako so se generacije laikov in medicinskih strokovnjakov učile podobnih neresnic, zato danes mnogi ne poznajo lastnosti in pomena tega vitamina ter trpijo zaradi njegovega pomanjkanja.

Zaradi pomanjkanja znanja in zanimanja za vitamin D je tudi pri strokovnjakih veliko napačnih in zastarelih informacij in zablod, ki jih najdemo v knjigah uglednih znanstvenikov, na spletnih straneh organizacij, ki bi jim morali zaupati, kot tudi v normativnih aktih zdravstvenih institucij, kjer je določeno, koliko tega vitamina sploh potrebujemo in kako ga je najbolje pridobiti.

Presodil sem, da je ocena teh virov potrebna iz dveh razlogov. Prvič, ti viri so (vsaj v času pisanja te knjige, junija 2017) še zelo “živi”. Tako bi nekritičen bralec tehtal med eno in drugo informacijo, pri čemer bi obstajala realna možnost, da sprejme resnico tistega, ki ima več znanstvenih nazivov ali avtoriteto državne institucije. Drugič, treba je dokumentirati, s kakšno lahkoto, prav brezbrižnostjo, znanstveniki, strokovnjaki in državni uradniki zapisujejo in objavljajo lahko dokazljive neresnice, katerih nekritično sprejemanje škodi našemu zdravju. Ko sem prijateljici predlagal, naj redno jemlje dvajsetkrat višje odmerke vitamina D3, kot je predpisano v EU-ju (4.000 namesto 200 IE), me je čudno gledala in sem ji moral na dolgo pojasnjevati ter argumente nekajkrat ponoviti.

Zatorej je bilo treba pripraviti nekaj, kar bo vsebovalo najažurnejše in najcelovitejše znanstveno podprte in dokazane informacije, ki so preverjene v dolgoletni praksi velikega števila ljudi

Z iskreno željo, da bi vam priskrbel čim več koristnih informacij o tej čudežni sestavini, sem napisal to knjigo. Prepričan sem, da bo pomembno prispevala k zdravju in sreči mnogih ljudi in prihajajočih generacij.

Omejitev odgovornosti:
Vse informacije o vitaminu D so iz knjige MOČ VITAMINA D in so namenjene v izobraževalne in raziskovalne namene. Avtor in založba ničesar ne predpisujeta, ne predlagata opustitve ali začetka kakršnega koli načina zdravljenja ali preprečevanja bolezni.

Vse pravice pridržane @ 2017. SITIS d.o.o.

Opozorilo o avtorskih pravicah:
Vsa besedila so iz knjige MOČ VITAMINA D in so avtorsko zaščitena. Brez pisnega dovoljenja avtorja ali založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javno predstavljanje, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vštevši tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranjevanje oz. obdelavo, objavo, kopiranje, prepošiljanje ipd. v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.