Politika zasebnosti

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo s posebno pozornostjo, zavedajoč se njihovega pomena. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vašega soglasja, pogodbe, zakonitega interesa ali veljavne zakonodaje.
Upravljalec osebnih podatkov je SITIS d.o.o., Jocova ul. 3, Maribor, e-mail: sitis@sitis.si, telefon 02 / 421 33 33. V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu sitis@sitis.si.
Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Zakaj obdelujemo osebne podatke in zakaj smo do tega upravičeni?

Vaše podatke obdelujemo, da vam lahko pošljemo brezplačno e-knjigo, druge informacije za zdravje in druge poslovne informacije.
Z vpisom v seznam soglašate z obdelavo in hrambo vaših podatkov.
Vaših podatkov brez vašega posebnega soglasja ne bomo posredovali drugim. 

Urejanje vaših osebnih podatkov

Kadar koli lahko zahtevate, da vaše podatke trajno brišemo iz naših evidenc, razen tistih podatkov, ki jih po zakonu moramo hraniti.
V primeru tehničnih ali drugih težav, nam lahko vaše želje posredujete na e-mail naslov sitis@sitis.si.

Katere podatke obdelujemo?

Če z nami komunicirate preko različnih kanalov, predvsem preko telefona, elektronske pošte, klepetalnic in družbenih omrežij, vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter zapise medsebojne komunikacije, vključno s posnetki govorov, obdelujemo brez vašega soglasja na podlagi našega zakonitega interesa za dokazovanje, da smo prejeli in obdelali vašo zahtevo, npr. če pri nas na ta način naročite brezplačne e-knjige, informacije za zdravje ali druge poslovne informacije.

Koliko časa hranimo vaše podatke

Pridobljene podatke hranimo najmanj 1 leto od zadnje prijave (registracije)  in 10 let po preteku leta, v katerem je bila izvedena prijava.
V primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo vaše osebne podatke v obsegu in v času, ki je potreben za trajanje takega postopka in preostanek obdobja zastaranja po njegovem prenehanju.

S kom delimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujejo sami, kot njihov upravljalec. Ker je za prevzem in obdelavo vaših podatkov potreben podizvajalec, vpogled v vaše podatke ima skrbnik spletne strani, to je v tem trenutku ROLAN d.o.o., Maribor, Jadranska 27, ki s pogodbo zavezan, da vaše podatke obdeluje izključno po našem naročilu in da jih nikoli in na nobeden način ne bo sam uporabil ali posredoval tretjim osebam.

Vaše pravice pri obdelavi osebnih podatkov

V zvezi s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico do dostopa, pregleda, popravkov, prepovedi uporabe, izbrisa osebnih podatkov, ugovora in tožbe.
Dostop, pregled in popravek osebnih podatkov opravite na enak način, kot ob vnosu teh podatkov.
Pravico do izbrisa lahko uveljavite, če mi po zakonu nismo dolžni hraniti vaših podatkov ali če je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za obrambo naših pravic (npr. v primeru reklamacij, pravnega spora, inšpekcijskih kontrol ipd.)
Če imate kakršne koli težave pri uveljavitvi vaših pravic nam pišite na sitis@sitis.si. Vašo vlogo bomo prednostno obravnavali z vso skrbnostjo.
V vsakem primeru še vedno obdržite pravico do vložitve pritožbe ali uporabe drugega pravnega sredstva.

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov

V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam je na voljo naš pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov.
Pooblaščenca lahko kontaktirate na elektronskem naslovu: sitis@sitis.si.

Spremembe politike zasebnosti

Morebitne spremembe politike zasebnosti bomo objavili na tej spletni strani.